مرکز تماس

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 299
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 23:00
15-08-1395, 23:00

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز اسنوا

دسته بندی: لوازم گازسوز » اجاق گاز » تعمیرات اجاق گاز اسنوا

 

تعمیرات تخصصی اجاق گاز اسنوا

 

تعمیرات تخصصی اجاق گاز اسنوا

 

خدمات پس از فروش اجاق گاز اسنوا

 

جهت تعمیر انواع مدل های اجاق گاز اسنوا با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات اجاق گاز اسنوا در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس اجاق گاز اسنوا

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز اسنوا

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 387
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 21:00
15-08-1395, 21:00

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز تهران گاز

دسته بندی: لوازم گازسوز » اجاق گاز » تعمیر اجاق گاز تهران گاز

 

تعمیرات تخصصی اجاق گاز تهران گاز

 

 

 

خدمات پس از فروش اجاق گاز تهران گاز

 

جهت تعمیر انواع مدل های اجاق گاز تهران گاز با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات اجاق گاز تهران گاز در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس اجاق گاز تهران گاز

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز تهران گاز

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 548
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 19:00
15-08-1395, 19:00

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز تکنو گاز

دسته بندی: لوازم گازسوز » اجاق گاز » تعمیر اجاق گاز تکنوگاز

 

تعمیرات تخصصی اجاق گاز تکنو گاز

 

 

 

خدمات پس از فروش اجاق گاز تکنو گاز

 

جهت تعمیر انواع مدل های اجاق گاز تکنو گاز با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات اجاق گاز تکنو گاز در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس اجاق گاز تکنو گاز

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز تکنو گاز

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 445
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 17:00
15-08-1395, 17:00

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز سینجر

دسته بندی: لوازم گازسوز » اجاق گاز » تعمیر اجاق گاز سینجر

 

تعمیرات تخصصی اجاق گاز سینجر

 

تعمیرات تخصصی اجاق گاز سینجر

 

خدمات پس از فروش اجاق گاز سینجر

 

جهت تعمیر انواع مدل های اجاق گاز سینجر با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات اجاق گاز سینجر در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس اجاق گاز سینجر

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی اجاق گاز سینجر

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 349
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 15:00
15-08-1395, 15:00

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک

دسته بندی: لوازم گازسوز » آب گرمکن دیواری » تعمیرات آبگرمکن دیواری سپهر الکتریک

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک

 

خدمات پس از فروش آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک

 

جهت تعمیر انواع مدل های آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری سپهر الکتریک

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 321
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 13:00
15-08-1395, 13:00

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری ارج

دسته بندی: لوازم گازسوز » آب گرمکن دیواری » تعمیرات آب گرمکن دیواری ارج Arj

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری ارج

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری ارج

 

خدمات پس از فروش آب گرمکن دیواری ارج

 

جهت تعمیر انواع مدل های آب گرمکن دیواری ارج با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات آب گرمکن دیواری ارج در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس آب گرمکن دیواری ارج

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری ارج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 404
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 11:00
15-08-1395, 11:00

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری سینجر

دسته بندی: لوازم گازسوز » آب گرمکن دیواری » تعمیرات آب گرمکن دیواری سینجر

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری سینجر

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری سینجر

 

خدمات پس از فروش آب گرمکن دیواری سینجر

 

جهت تعمیر انواع مدل های آب گرمکن دیواری سینجر با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات آب گرمکن دیواری سینجر در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس آب گرمکن دیواری سینجر

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری سینجر

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 407
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 09:00
15-08-1395, 09:00

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری لورچ

دسته بندی: لوازم گازسوز » آب گرمکن دیواری » تعمیرات آب گرمکن دیواری لورچ

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری لورچ

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری لورچ

 

خدمات پس از فروش آب گرمکن دیواری لورچ

 

جهت تعمیر انواع مدل های آب گرمکن دیواری لورچ با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات آب گرمکن دیواری لورچ در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس آب گرمکن دیواری لورچ

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری لورچ

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 359
 • نويسنده: site-admin
 • تاريخ: 15-08-1395, 07:00
15-08-1395, 07:00

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری قاینار خزر

دسته بندی: لوازم گازسوز » آب گرمکن دیواری » تعمیر آبگرمکن دیواری قاینار خزر

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری قاینار خزر

 

تعمیرات تخصصی آب گرمکن دیواری قاینار خزر

 

خدمات پس از فروش آب گرمکن دیواری قاینار خزر

 

جهت تعمیر انواع مدل های آب گرمکن دیواری قاینار خزر با الکبان سرویس تماس بگیرید

 

تمام خدمات تعمیراتی در محل شما انجام می شود

 

در صورت نیاز به حمل هزینه حمل به عهده الکبان سرویس می باشد

 

نماینده مجاز تعمیرات آب گرمکن دیواری قاینار خزر در ایران

 

الکبان سرویس

 

021-284228

 

حتما پیش از تماس با مرکز تماس الکبان نام و مدل دستگاه را در دسترس داشته باشید

 

ضمانت نامه کتبی یکی از ویژگی های الکبان سرویس است

 

تا زمان رسیدن تکنسین ها دستگاه خود را خاموش نگه دارید

 

و در صورت لزوم دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید

 

تکنسین های ما ملزم به استفاده از قطعات اورجینال بوده و تمام قطعات در حضور مشتری تعویض می گردد

 

سرویس آب گرمکن دیواری قاینار خزر

 

چنانچه از برخورد تکنسین های ما رضایت نداشتید ، از طریق ایمیل :

 

info[at]elekbaan.com

 

اطلاع دهید .

 

 

تعمیر لوازم خانگی

تعمیر گاه تخصصی آب گرمکن دیواری قاینار خزر

صفحه قبل صفحه بعد

" الکبان سرویس 24 ساعته حتی روزهای تعطیل در کنار شماست "


شمال تهران : 22637175 - 22637183

غرب تهران : 44955690

مرکز تهران : 88305123 - 66479117

شرق تهران : 77624731

جنوب تهران : 55587534 - 33482841 - 33483013

آندیالند